Sortiment našich výrobkov

Na týchto stránkach Vám prinášame prehľad celého výrobného sortimentu. Nájdete tu ponuku betónovej strešnej krytiny KMB Beta, KMB Hodonka, vápennopieskových murovacích prvkov viacvrstvového muriva KMB SENDWIX, tehlový systém KMB PROFIBLOK, systém suchých maltových a omietkových zmesí KMB PROFIMIX.

Beta

Hodonka

Rota

Společné
KMB Beta KMB Hodonka KMB Rota Spoločné prvky


 
KMB Sendwix
KMB Profiblok
 KMB Profimix