KMB Profiblok - tradícia, ktorá nekončí

Vnější a vnitřní nosné zdivo

1.1 1.3 1.5 1.7 1.9
KMB PROFIBLOK 440 KMB PROFIBLOK 400 KMB PROFIBLOK 365 KMB PROFIBLOK 300 KMB PROFIBLOK 240