Vápenopískové prvky pro minimalizaci tepelných mostů u vnějších a vnitřních stěn

sendwix therm
1.11 - SENDWIX 16DF D THERM
sendwix therm
1.12 - SENDWIX 12DF D THERM
sendwix therm
1.13 - SENDWIX 4DF D THERM


Výrobky s označením SENDWIX - THERM se používají jako zakládací prvky u zdicího systému SENDWIX pro tloušťky stěn 240, 175 a 115 mm. Jsou vyrobeny se speciální příměsí, která zvyšuje tepelný odpor výrobků o 50 %. Minimalizují se tím tepelné mosty mezi stěnou a základovou konstrukcí, příp. stěnou suterénu stavby.

SENDWIX - THERM jako první zakládací řada se vždy zdí na zdicí maltu ZM 920. Pevnostní třída u těchto prvků je 20 N/mm2, je shodná s pevností vápenopískových výrobků a nesnižuje se tím únosnost stěn jako je tomu při použití pěnového skla, plynosilikátu apod.

Eliminací tepelných mostů je možné snížit náklady na vytápění až o 4%, u pasivních domů až o 6%.

Původní řešení

Obvodová stěna bez přerušení tepelného mostu
sendwix therm
Podsklepená budova - SENDWIX P


Nové řešení

Přerušení tepelného mostu u obvodové stěny
tvarovkou SENDWIX 12DF-D THERM

sendwix therm
Podsklepená budova - SENDWIX P
Přerušení tepelného mostu u obvodové stěny
tvarovkou SENDWIX 16DF-D THERM

sendwix therm
Základ u nepodsklepené budovy - SENDWIX M


SENDWIX THERMTLOUŠŤKA STĚNY (mm)ROZMĚR (mm)HMOTNOST (kg/ks)PEVNOST (N/mm2)TEPELNÁ VODIVOST (W/mK)OBJEMOVÁ HMOTNOST (kg/ks)
16DF-D240498x240x11315,4200,331135
12DF-D175498x175x11311,2
4DF-D115498x115x1137,4


Zpět