KMB SENDWIX – MURIVO Z VINIKAJÚCIMI VLASTNOSŤAMI.

ZVAČŠTE SI ÚŽITKOVÚ PLOCHU DOMU A SKRÁTTE VYKUROVACIU SEZÓNU.

vápenno piesková tehla

 

Každý investor má určite úplne jasnú predstavu o tom, čo očakáva od svojho budúceho domu. Mal by byť dostatočne pevný, zároveň priestranný a pritom hlavne úsporný.  Rozumným riešením je sendvičové murivo KMB SENDWIX.

Vysnívaný dom by mal celoročne poskytovať príjemné prostredie a byť zdravotne nezávadný. Ideálne riešenie ponúka najväčší český výrobca betónovej strešnej krytiny a vápennopieskových murovacích prvkov, spoločnosť KM Beta. Tento unikátny certifikovaný systém viacvrstvového muriva spĺňa technické požiadavky odpovedajúce súčasným aj budúcim potrebám. So systémom KMB SENDWIX sa dajú ľahko dosiahnuť parametre pre energeticky úsporné až pasívne domy.

KMB SENDWIX je prvý ucelený systém viacvrstvových konštrukcií.

Celý systém pozostáva z troch základných variant obvodových konštrukcií, ktoré sa navzájom líšia použitými materiálmi a výsledným vzhľadom fasádnej vrstvy.

Pri sendvičovej stene KMB SENDWIX tepelno izolačné vlastnosti preberá izolačná vrstva z polystyrénu alebo minerálnej izolácie. Toto sú materiály s najlepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami. Nosná vrstva z vápenno-pieskových kvádrov tak môže uplatniť svoje vynikajúce vlastnosti ako sú pevnosť a únosnosť, vysoká zvukovoizolačná a akumulačná schopnosť.

Nosnú konštrukciu obvodového plášťa tvoria vysokopevné kvádre s hrúbkou 175, 240 alebo 290mm. Z vonkajšej strany sa na murivo pridáva tepelná izolácia s hrúbkou 100 až 240mm.

Unikátne vlastnosti systému KMB SENDWIX sa odvíjajú od špecifických stavebno - fyzikálnych vlastností vapenno-pieskového muriva: nadštandardná tepelná izolácia, extrémna tepelná akumulácia, výnimočná akustická izolácia, nízka hrúbka, architektonická variabilita, nízka cena.

Vynikajúce tepelnotechnické parametre.

Základ pasívnych a nízkoenergetických domov spočíva vo vynikajúcich tepelnotechnických parametroch a eliminácii tepelných mostov. Unikátny certifikovaný systém viacvrstvového muriva KMB SENDWIX si už teraz zachováva rezervy na potencionálne zvyšovanie požiadaviek. Svedčí o tom vysoký tepelný odpor R = 3,0 – 6,67 m2.K/W a nízky súčiniteľ prestupu tepla konštrukciou U = 0,32 – 0,15 W/(m2.K). Každý variant systému (M, P, L) pozostáva z 12 typov, ktoré sa líšia hrúbkou a tepelnotechnickými parametrami. To umožňuje projektantovi či investorovi nastaviť požadované výsledné parametre tepelného odporu a súčiniteľa prestupu tepla podľa stavebného zámeru. Únikom tepla bráni efektívnejšie ako jednovrstvové konštrukcie a prekonáva nielen záväzné ale aj doporučené normy. Umožňuje širokú škálu výrazných úspor spotreby tepla v pasívnych, nízkoenergetických a energeticky úsporných domoch.

Tepelná akumulácia

Tepelnotechnické parametre sú pre pasívne a nízkoenergetické domy prvoradé, lebo minimalizujú vstupy primárnej energie. Oproti jednovrstvovým konštrukciám má systém KMB SENDWIX vďaka svojej vysokej hmotnosti užitočný bonus – schopnosť tepelnej akumulácie. Denne užívaná stavba tak prekonáva výkyvy teplôt počas roka, najmä v jarnom a jesennom období, ale aj v priebehu dňa (dňa a noci) beztoho aby bolo treba spustiť kúrenie. To umožňuje skrátiť vykurovaciu sezónu až o celý mesiac.

Akustické vlastnosti

Protihluková ochrana je predpokladom nerušeného bývania a vďaka murovaciemu systému KMB SENDWIX ju možno ľahko dosiahnuť.  SENDWIX 8DF-LP vytvára mimoriadnu akustickú pohodu (Rw až 56 dB) už pri hrúbke 240mm. Vnútorné nenosné murivo SENDWIX 4DF splňuje požadovanú R´w 42 dB medzi jednotlivými miestnosťami už pri hrúbke 115mm.

Jednoduchá a rýchla výstavba

Rýchla a jednoduchá výstavba s murovacím systémom KMB SENDWIX zvyšuje pravdepodobnosť dokončenia stavby v plánovanom termíne. Exaktné tvary s rovnaké veľkosti všetkých plôch prvkov umožňujú presné murovanie, ktoré šetrí nielen čas ale aj peniaze. Rýchlosť a nenáročnosť výstavby umožňuje aj styčná plocha kvádrov, ktorú tvorí systém pero a drážka pre tzv. suchý spoj. Na kvádroch sa nachádzajú ergonomické úchyty, ktoré pri presnom murovaní uľahčujú manipuláciu s kvádrami. Výsledkom nie je len rovnosť povrchu steny, ale aj efektivita práce (0,36 až 0,5 h/m2) počas celej doby realizácie. Tenkovrstvovým lepením na maltu s hrúbkou ložnej škáry iba 2mm sa výrazne šetrí spotreba maltových zmesí. 

Zdravé bývanie

Vysoký obsah rádionuklidov v stavebných materiáloch môže mať nepriaznivý vplyv na zdravie človeka. Medzi všetkými stavebnými materiálmi majú vápenno-pieskové tehly jednu z najnižších hodnôt rádionuklidu. Systém KMB SENDWIX dosahuje hodnoty rádionuklidu  I = 0,26 , pričom najvyššia doporučená hodnota indexu hmotnostnej aktivity je I = 0,8 .

Optimálna vnútorná mikroklíma

Tepelnotechnické parametre pasívnych a nízkoenergetických domov môže výrazne zhoršiť nasiakavosť stavebného materiálu. Murovacie prvky KMB SENDWIX charakterizuje nízka nasiakavosť (10 – 18 %) a s tým spojená vysoká mrazuvzdornosť. Materiál má vďaka priaznivým parametrom prímu a výdaja vlhkosti mimoriadny význam z hľadiska pobytu osôb v uzavretých priestoroch. Celoročne udržuje optimálnu mikroklímu budovy. Príliš nízka vlhkosť vzduch totiž vysušuje sliznice dýchacieho ústrojenstva, znižuje obranyschopnosť organizmu a zvyšuje možnosť infekcie. Príliš vysoká vlhkosť v kombinácii so zníženými tepelnoizolačnými vlastnosťami obvodových konštrukcií zasa spôsobuje vznik plesní, ktoré ohrozujú ľudské zdravie.

Kvalitný servis

Filozofia spoločnosti KM Beta, je uľahčiť stavebný proces všetkým jeho účastníkom. Architektom ponúka bezplatný výpočet potrebného množstva materiálu, zateplenia stavby, ale aj úpravy povrchov podľa projektovej dokumentácie. Pracovníci KM Beta, sú vždy nápomocný bezplatnou konzultáciou – či sa jedná o pomoc investorom, architektom alebo realizačným firmám. Doprava materiálu na miesto určenia v dohodnutom termíne je tiež samozrejmosťou.

Výhodná cena

V spoločnosti KM Beta, neplatí, že dobrý servis a starostlivosť o zákazníka vyháňajú cenu murovacieho systému do závratných výšok. Tá je zrovnateľná s cenou štandardných jednoplášťových konštrukcií. Úžitok, ktorý vďaka svojim vlastnostiam KMB SENDWIX ponúka, vysoko prevyšuje možnosti jednoplášťových konštrukcií. Je predsa určený pre energeticky úsporné až pasívne domy a prináša úspory tepla a kratšiu vykurovaciu sezónu. Investori ušetria úžitkovú plochu, vďaka presnému murovaniu sa šetrí stavebným materiálom a kratší je tiež časový interval trvania stavebných prác.