Pomocný materiál

Plochá nerezová kotva Hydrofob Maltový dávkovač
Plochá nerezová kotva Hydrofob - 1l, 5l, 10l, 20l Maltový dávkovač 115, 175, 240, 290
Přesná lžíce Štípačka vápenopískových kvádrů Minijeřáb MK 300
Přesná lžíce 115, 175, 240, 290 Štípačka vápenopískových kvádrů

Pro štípání vápenopísk. kvádrů
8DF-D, 8DF-LD, 4DF-D, 4DF-LD
na 1/2, 1/4 a 3/4 formátu.
Nesmí se štípat plné materiály!
Minijeřáb MK 300