Priečky

2.1 SENDWIX 4DF-D, 4DF-LD 2.3 Vápenopísková cihla děrovaná 2DF-D, 2DF-LD
4DF-D - 248x115x238 mm
4DF-LD - 248x115x248 mm
2DF-D - 240x115x113 mm
2DF-LD - 240x115x123 mm

 

2.1 SENDWIX 4DF-D
2.2 SENDWIX 4DF-LD

2.1
SENDWIX 4DF-D
2.2
SENDWIX 4DF-LD
Příčky
Název výrobku SENDWIX 4DF-D SENDWIX 4DF-LD
Rozměry (mm) 238×115×248 248×115×248
Pevnost v tlaku průměrná (N/mm2) 15 20
Pevnost v tlaku průměrná se spolehlivostí 95 % (N/mm2) 15 15
Pevnost v tlaku normalizovaná (N/mm2) 15 20
Pevnost zdiva v dostředném a mimostředném tlaku Rd (N/mm2) 2,6 2,6
Objemová hmotnost (kg/m3) 1390 1400
Hmotnost (kg/ks) 9,3 9,7
Nasákavost (%) 10–18 10-18
Neprůzvučnost R´w /tl. stěny (dB) 42/115 42/115
Radioaktivita I (-) 0,26 0,26
Tepelná vodivost λ 10.dry (W/m.K) 0,46 0,46
Měrná tepelná kapacita C (kJ/kg.K) 1,0 1,0
Faktor difuzního odporu µ (-) 5/25 5/25
Reakce na oheň (třída) A1 A1
Tloušťka zdiva bez omítky (mm) 115 115
Pro zdění na maltu (ZM 920) lepidlo (ZM 921)
Počet kusů na paletě 1200×800 mm (ks) 84 84
Barva bílá bílá
Poznámka:
w - vážená stavební neprůzvučnost
Rw - vážená laboratorní neprůzvučnost
w = Rw - k; k = 2 (dB)
* hodnoty naměřené
** P+D styčná spára pero-drážka, nemaltuje se


Spotřeba kvádrů, malty a lepidla na 1 m3 zdiva

Rozměry kvádru (mm) Výrobní tl. zdiva bez omítky (mm) Spotřeba kvádrů (ks/m3) Spotřeba malty (kg/m3) Spotřeba lepidla (kg/m3)
238×115×248 4DF-D
248×115×248 4DF-LD
115 139 60
115 139 17,4

Spotřeba kvádrů, malty a lepidla na 1 m2 zdiva

Rozměry kvádru (mm) Výrobní tl. zdiva bez omítky (mm) Spotřeba kvádrů (ks/m2) Spotřeba malty (kg/m2) Spotřeba lepidla (kg/m2) Pracnost (Nh/m2)
238×115×248 4DF-D
248×115×248 4DF-LD
115 16 6,9 0,369
115 16 2 0,289