Vonkajšie a vnútroné nosné murivo

1.7 SENDWIX 16DF-LD 1.3 SENDWIX 8DF LP AKU 1.1 SENDWIX 8DF D, 8DF LD 1.8 SENDWIX 12DF-LD
16DF-LD - 498x240x248 mm 8DF-LP AKU plný
248x240x248 mm
8DF-D - 248x240x238 mm
8DF-LD - 248x240x248 mm
12DF-LD - 498x175x248 mm
1.10 SENDWIX 1/2 12DF-LD 1.9 SENDWIX 6DF-LD 1.4 SENDWIX 5DF-P, 5DF-LP 1.6 SENDWIX 5DF-D
1/2 12DF-LD - 498x175x123 mm 6DF-LD - 248x175x248 mm 5DF-P - 290x240x113 mm
5DF-LP - 290x240x123 mm
5DF-D - děrovaný
290x240x113 mm

1.6 SENDWIX 5DF-D

1.6
SENDWIX 5DF-D


Vnější a vnitřní nosné zdivo
Rozměry (mm) 240×115×290
Pevnost v tlaku průměrná (N/mm2) 20
Pevnost v tlaku průměrná se spolehlivostí 95 % (N/mm2) 30
Pevnost v tlaku normalizovaná (N/mm2) 20
Pevnost zdiva v dostředném a mimostředném tlaku Rd (N/mm2) 3,2
Objemová hmotnost (kg/m3) 1330
Hmotnost (kg/ks) 11,5
Nasákavost (%) 10–18
Radioaktivita I (-) 0,26
Tepelná vodivost λ 10.dry (W/m.K) 0,46
Měrná tepelná kapacita C (kJ/kg.K) 1,0
Faktor difuzního odporu µ (-) 5/25
Reakce na oheň (třída) A1
Tloušťka zdiva bez omítky (mm) 113, 240, 290
Pro zdění na maltu (ZM 920)
Počet kusů na paletě 1200×800 mm (ks) 84
Barva bílá


Spotřeba kvádrů, malty a lepidla na 1 m3 zdiva

Rozměry kvádru (mm) Výrobní tl. zdiva bez omítky (mm) Spotřeba kvádrů (ks/m3) Spotřeba malty (kg/m3) Spotřeba lepidla (kg/m3)
240×113×290 5DF-D 290 110 165 41
240 112 152 39
113 115 100 25,5

Spotřeba kvádrů, malty a lepidla na 1 m2 zdiva

Rozměry kvádru (mm) Výrobní tl. zdiva bez omítky (mm) Spotřeba kvádrů (ks/m2) Spotřeba malty (kg/m2) Spotřeba lepidla (kg/m2) Pracnost malta (Nh/m2) Pracnost lepidlo (ZM 921) (Nh/m2)
240×113×290 5DF-D 290 33 48 12,3 0,923 0,722
240 27 37 9,5 0,769 0,602
113 13 11 2,8