Vonkajšie a vnútroné nosné murivo

1.7 SENDWIX 16DF-LD 1.3 SENDWIX 8DF LP AKU 1.1 SENDWIX 8DF D, 8DF LD 1.8 SENDWIX 12DF-LD
16DF-LD - 498x240x248 mm 8DF-LP AKU plný
248x240x248 mm
8DF-D - 248x240x238 mm
8DF-LD - 248x240x248 mm
12DF-LD - 498x175x248 mm
1.10 SENDWIX 1/2 12DF-LD 1.9 SENDWIX 6DF-LD 1.4 SENDWIX 5DF-P, 5DF-LP 1.6 SENDWIX 5DF-D
1/2 12DF-LD - 498x175x123 mm 6DF-LD - 248x175x248 mm 5DF-P - 290x240x113 mm
5DF-LP - 290x240x123 mm
5DF-D - děrovaný
290x240x113 mm

1.4 SENDWIX 5DF-P
1.5 SENDWIX 5DF-LP

1.4
SENDWIX 5DF-P
1.7
SENDWIX 5DF-LP


Vnější a vnitřní nosné zdivo
Název výrobku SENDWIX 5DF-P SENDWIX 5DF-LP
Rozměry (mm) 113×240×290 123×240×290
Pevnost v tlaku průměrná (N/mm2) 40 40
Pevnost v tlaku průměrná se spolehlivostí 95 % (N/mm2) 30 30
Pevnost v tlaku normalizovaná (N/mm2) 20 20
Pevnost zdiva v dostředném a mimostředném tlaku Rd (N/mm2) 4,2 4,2
Objemová hmotnost (kg/m3) 1810 1810
Hmotnost (kg/ks) 15,0 15,6
Nasákavost (%) 10–18 10-18
Neprůzvučnost R´w /tl. stěny (dB) 53/240 54*/290 53/240 54*/290
Radioaktivita I (-) 0,26 0,26
Tepelná vodivost λ 10.dry (W/m.K) 0,82 0,82
Měrná tepelná kapacita C (kJ/kg.K) 1,0 1,0
Faktor difuzního odporu µ (-) 5/25 5/25
Reakce na oheň (třída) A1 A1
Tloušťka zdiva bez omítky (mm) 113, 240, 290 113, 240, 290
Pro zdění na maltu (ZM 920) lepidlo (ZM 921)
Počet kusů na paletě 1200×800 mm (ks) 72 72
Barva bílá bílá
Poznámka:
w - vážená stavební neprůzvučnost
Rw - vážená laboratorní neprůzvučnost
w = Rw - k; k = 2 (dB)
* hodnoty naměřené
** P+D styčná spára pero-drážka, nemaltuje se


Spotřeba kvádrů, malty a lepidla na 1 m3 zdiva

Rozměry kvádru (mm) Výrobní tl. zdiva bez omítky (mm) Spotřeba kvádrů (ks/m3) Spotřeba malty (kg/m3) Spotřeba lepidla (kg/m3)
113×240×290 5DF-P
123×240×290 5DF-LP
290 110 165 41
240 112 152 39
113 115 100 25,5

Spotřeba kvádrů, malty a lepidla na 1 m2 zdiva

Rozměry kvádru (mm) Výrobní tl. zdiva bez omítky (mm) Spotřeba kvádrů (ks/m2) Spotřeba malty (kg/m2) Spotřeba lepidla (kg/m2) Pracnost malta (Nh/m2) Pracnost lepidlo (ZM 921) (Nh/m2)
113×240×290 5DF-P
123×240×290 5DF-LP
290 33 48 12,3 0,923 0,722
240 27 37 9,5 0,769 0,602
113 13 11 2,8