Vonkajšie a vnútroné nosné murivo

1.7 SENDWIX 16DF-LD 1.3 SENDWIX 8DF LP AKU 1.1 SENDWIX 8DF D, 8DF LD 1.8 SENDWIX 12DF-LD
16DF-LD - 498x240x248 mm 8DF-LP AKU plný
248x240x248 mm
8DF-D - 248x240x238 mm
8DF-LD - 248x240x248 mm
12DF-LD - 498x175x248 mm
1.10 SENDWIX 1/2 12DF-LD 1.9 SENDWIX 6DF-LD 1.4 SENDWIX 5DF-P, 5DF-LP 1.6 SENDWIX 5DF-D
1/2 12DF-LD - 498x175x123 mm 6DF-LD - 248x175x248 mm 5DF-P - 290x240x113 mm
5DF-LP - 290x240x123 mm
5DF-D - děrovaný
290x240x113 mm

1.3 SENDWIX 8DF-LP AKU

1.3
SENDWIX 8DF-LP AKU


Vnější a vnitřní nosné zdivo
Rozměry (mm) 248×240×248
Pevnost v tlaku průměrná (N/mm2) 25
Pevnost v tlaku průměrná se spolehlivostí 95 % (N/mm2) 20
Pevnost v tlaku normalizovaná (N/mm2) 20
Pevnost zdiva v dostředném a mimostředném tlaku Rd (N/mm2) 3,2
Objemová hmotnost (kg/m3) 1600
Hmotnost (kg/ks) 24,5
Nasákavost (%) 10–18
Neprůzvučnost R´w /tl. stěny (dB) 54*/240
Radioaktivita I (-) 0,26
Tepelná vodivost λ 10.dry (W/m.K) 0,61
Měrná tepelná kapacita C (kJ/kg.K) 1,0
Faktor difuzního odporu µ (-) 5/25
Reakce na oheň (třída) A1
Tloušťka zdiva bez omítky (mm) 240 P+D**
Pro zdění na lepidlo (ZM 921)
Poznámka:
w - vážená stavební neprůzvučnost
Rw - vážená laboratorní neprůzvučnost
w = Rw - k; k = 2 (dB)
* hodnoty naměřené
** P+D styčná spára pero-drážka, nemaltuje se


Spotřeba kvádrů, malty a lepidla na 1 m3 zdiva

Rozměry kvádru (mm) Výrobní tl. zdiva bez omítky (mm) Spotřeba kvádrů (ks/m3) Spotřeba lepidla (kg/m3)
248×240×248 240 67 16,7

Spotřeba kvádrů, malty a lepidla na 1 m2 zdiva

Rozměry kvádru (mm) Výrobní tl. zdiva bez omítky (mm) Spotřeba kvádrů (ks/m2) Spotřeba lepidla (kg/m2) Spotřeba malty*) (kg/m2) Pracnost (Nh/m2)
498×240×248 240 16 4 36,5 0,462 **)
*) malta na vyplnění kapes **) bez vyplňování kapes