Vonkajšie a vnútroné nosné murivo

1.7 SENDWIX 16DF-LD 1.3 SENDWIX 8DF LP AKU 1.1 SENDWIX 8DF D, 8DF LD 1.8 SENDWIX 12DF-LD
16DF-LD - 498x240x248 mm 8DF-LP AKU plný
248x240x248 mm
8DF-D - 248x240x238 mm
8DF-LD - 248x240x248 mm
12DF-LD - 498x175x248 mm
1.10 SENDWIX 1/2 12DF-LD 1.9 SENDWIX 6DF-LD 1.4 SENDWIX 5DF-P, 5DF-LP 1.6 SENDWIX 5DF-D
1/2 12DF-LD - 498x175x123 mm 6DF-LD - 248x175x248 mm 5DF-P - 290x240x113 mm
5DF-LP - 290x240x123 mm
5DF-D - děrovaný
290x240x113 mm