Vážení zákazníci

Závod Bzenec-Přívoz
výroba betonovej strešnej krytiny a vápennopieskových tehál
Závod Kyjov
výroba betónovej strešnej krytiny
 
Závod Bzenec-Přívoz
výroba suchých maltových zmesí
Tehelňa Hodonín
výroba páleného murovacieho materiálu
 


Cieľom spoločnosti je:

vysoká kvalita | stála inovácia sortimentu | kompletný servis

Spoločnosť KM Beta a.s. bola založená v novembri 1996. Vo svojej činnosti nadviazala na produkciu svojich predchodcov. Špecializuje sa na výrobu betónovej strešnej krytiny, vápenno pieskových tehál, pálených murovacích prvkov, stropných vložiek a nosníkov a novinkou je výroba suchých maltových zmesí.

Spoločnosť svoje produkty vyrába v piatich výrobných závodoch v Bzenci – Přívoze, Kyjově, a v Hodoníne. Výroba betónovej strešnej krytiny má silnú tradíciu siahajúcu do roku 1983, kedy bola v Bzenci – Přívoze prvý krát spustená priemyselná výroba betónovej strešnej krytiny v Českej republike.

Škridle firmy KM Beta a.s. patria medzi špičkové krytiny, ktoré spĺňajú požiadavky európskych noriem.

Vápenno pieskové murovacie prvky sa vyrábajú v Bzenci už od roku 1912 a v poslednej dobe sa tento moderný systém stáva veľmi obľúbený, vzhľadom k preukázateľným úsporám pri užívaní jednotlivých stavieb.

Výroba pálených murovacích prvkov má tradíciu presahujúcu 150 rokov a ponúka zákazníkom kvalitný a rokmi overený systém vrátane keramických stropov. Vo výrobnom závode v Hodoníne sa v dnešnej dobe vyrábajú stropné vložky Miako a tiež stále obľúbené stropné vložky Hurdis.

Rozsiahle ložiská jemného kremičitého piesku z oblasti Bzenec- Přívoz sú základnou surovinou pre výrobu kvalitných suchých maltových zmesí.

Nový moderný závod má vo svojom výrobnom programe široký sortiment výrobkov od cementových poterov, lepidiel, stierkovacích hmôt, vnútorných omietok až po murovacie malty a tepelno izolačné malty.

Firma KM Beta a.s. sa tak stáva výrobcom uceleného sortimentu stavebných materiálov na hrubú stavbu domu.

Firma má certifikovaný systém riadenia kvality podľa ČSN EN ISO 9001:2001.

Všeobecné obchodné a dodacie podmienky
spoločnosti KM BETA, spol. s r.o.